Psychiatra nr 41 (2/2023 Lato)

Date:

Share post:


ZAMÓW W NASZYM KIOSKU ONLINE

CZYTAJ:

SPIS TREŚCI:

PRZYSZŁOŚĆ PSYCHIATRII

Specjalizacja z psychoterapii: liczono na ustawę, jest rozporządzenie – Justyna Wojteczek

Zagrożenia dla reformy opieki psychiatrycznejdla dorosłych. Jesteśmy na zakręcie?

Rehabilitacja psychiatryczna w Polsce jest zagrożona. Ocena ekspercka – Andrzej Cechnicki

Program specjalizacji w psychiatrii. Co jeszcze powinniśmy zmienić? – Anna Rewekant

Pokolenie UoOZP – Janusz Chojnowski

Marsz Żółtej Wstążki – Elżbieta Filipow

ROZMOWA

Tutaj robimy raczej coś, niż nic. 5-lecie Teatru Kryzys – z Katarzyną Parzuchowską rozmawia Jakub Tercz

TEORIA I PRAKTYKA

RÉSUMÉ! – Długoterminowa skuteczność leków przeciwpsychotycznych u dorosłych chorych

z zaostrzeniem schizofrenii. Przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa.

RÉSUMÉ! – Augmentacja leków przeciwpsychotycznych w porównaniu z monoterapią w schizofrenii.

Przegląd systematyczny, metaanaliza i meta-regresja.

Neuroróżnorodność a śmiech – Cezary Żechowski

Trzy pierścienie w leczeniu depresji – Iwona Koszewska

Eszopiklon w leczeniu bezsenności u starszych pacjentów – Piotr Podwalski

Zaburzenia odżywiania się w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów

Zdrowotnych ICD-11 – Cezary Żechowski

Święta Dymfna, psychiatria społeczna i sprawa polska (Część 1) – Bogusław Habrat

RELACJE

Nagrody Beautiful Brain Award

MŁODYM OKIEM

Rubryka Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego PTP: Relacja z wiosennej szkoły młodych psychiatrów 2023 – Anna Malec, Anna Rewekant

Okiem ZG PTP – Przemysław Bieńkowski

MIEJSCA

130 lat Kościańskiej Psychiatrii – Anna Rewekant, Marian Zalejski

STRONA PREZESKI PTP

Psychiatria – nauka interdyscyplinarna – Dominika Dudek

STRONA PREZESA PTA

W świecie zwierząt – Tomasz Gabryelewicz

Z ŻYCIA EPA

31 Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Paryżu – Jerzy Samochowiec

CICER CUM CAULE

TRANSGRESJE: Po owocach ich czynów poznacie SI – Marek Krzystanek

PZP – PRZEMYŚLENIA ZESTRESOWANEGO PSYCHIATRY: Lekooporni czy lekko oporni? – Ireneusz Cedeński

SZTUKA PATRZENIA – Vermeer. O wystawie, na której nie byłem. Niewielu było – Michał Pierzgalski

Dopóki ta kobieta… – Janina Sonik

Przypadek – Piotr Stoń

Tajemnica Vermeera, czyli mop z ulicy Czereśniowej – Łukasz Święcicki

Płyty, które warto znać: Kind of Blue – Mirek Sukiennik

Psychiatra w operze: Wobec zła (Don Giovanni) – Katarzyna Prot-Klinger

Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni: Kabaczek dla Madzi – Jacek Bomba

Doświadczenie: O samotności i osamotnieniu. Dlaczego samotność jest czasami potrzebna? – Luiza Kula

Rezydencja: Co nas kształci, a co kształtuje? – Anna Rewekant

autobusowe super-wizje: Cel i logika leczenia psychiatrycznego – Łukasz Święcicki

Snobistyczno-pretensjonalny felieton grafomańsko-plotkarski: Anna Netrebko i reszta świata – Bogusław Habrat

Kwartalnik Psychiatra 41 (2/2023 Lato)

Zdjęcia w serwisie: www.123rf.com, www.stock.chroma.pl, archiwa autorów i redakcji

Rubryki

CZYTAJ RÓWNIEŻ

OSTATNIO DODANE

Trzy pierścienie w leczeniu depresji

Iwona Koszewska Od roku 1981, przez trzydzieści lat pracowałam w Oddziale Chorób Afektywnych („F7”) Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Miałam...

Neuroróżnorodność a śmiech

Cezary Żechowski Pracując z osobami nieneurotypowymi wielokrotnie widziałem, jak łatwo narażone są na ostracyzm. Wystarczy drobiazg, aby dzieci neurotypowe...

Długoterminowa skuteczność leków przeciwpsychotycznych u dorosłych chorych z zaostrzeniem schizofrenii

Przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa Opracowanie redakcji (Tomasz Szafrański) Problem badawczy: Większość badań leków przeciwpsychotycznych w ostrej fazie trwa tylko kilka...

Tutaj robimy raczej coś niż nic – 5-lecie Teatru Kryzys

Jakub Tercz rozmawia z Katarzyną Parzuchowską Jakub Tercz: Teatr Kryzys obchodzi w tym roku 5-lecie. Zaczęło się w 2018...