Relacja ze Zjazdu PTP 2022

Date:

Share post:

W dniach 8-11 czerwca 2022 roku miasto Łódź stało się niewątpliwie stolicą Polskiej Psychiatrii.

47 Zjazd Psychiatrów Polskich pod hasłem: GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ był długo wyczekiwanym spotkaniem osobistym wielu polskich psychiatrów, którzy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią mogli osobiście spotkać się i porozmawiać o aktualnych sprawach polskiej psychiatrii.

1600 uczestników, wykładowców, gości Zjazdu przez 4 dni, intensywnie, od rana do wieczora obradowali w nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbyły się 82 sesje naukowe w postaci sesji międzynarodowej Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), sesji plenarnych, sesji satelitarnych, sesji warsztatowych oraz sesji doniesień ustnych. Prelekcje wygłosiło ponad 250 zaproszonych wykładowców. Uzupełnieniem obrad była wystawa ponad 30 firm.

Komitet Organizacyjny Zjazdu pod kierownictwem Pana Profesora Piotra Gałeckiego wraz z Zespołem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czuwał nad programem merytorycznym Zjazdu.

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich było Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na nadchodzące lata. Prezesem Towarzystwa została Pani Prof. Dominika Dudek z Krakowa. Walne Zebranie Członków Towarzystwa wybrało nowego Prezesa Elekta, Panią Profesor Agatę Szulc z Warszawy.

Podczas Zjazdu odbyła się również sesja pytań i odpowiedzi oraz konferencja prasowa gościa specjalnego Zjazdu – Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego.

Wiele miejsca w czasie obrad poświęcono przeprowadzanej aktualnie reformie psychiatrii, która ma dostosować polskie leczenie psychiatryczne do standardów europejskich. W trakcie obrad odbyły się dwie ważne sesje dotyczące reformy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii dorosłych.

REFORMA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży zawsze stanowiła istotny problem, ale w czasie covidowego lockdownu, a teraz jeszcze w kontekście młodych osób po traumatycznych przejściach przybywających z Ukrainy, stała się zagadnieniem priorytetowym.

Doktor Aleksandra Lewandowska – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przedstawiła dane statystyczne świadczące o preferencyjności tej dziedziny medycyny. Z roku na rok rośnie liczba lekarzy wybierających tę specjalizację. Ale ciągle jest ona zbyt mała, bowiem rośnie też liczba pacjentów, zwłaszcza wśród młodzieży. Dowodzi to, że opieki środowiskowej w tym obszarze właściwie nie było.

Reforma psychiatrii musi obejmować opiekę systemową, to znaczy działać kompleksowo. Ważna jest kampania informacyjna skierowana do rodzin. Istotne jest też zaangażowanie wszystkich specjalistów, nie tylko lekarzy, których jest zbyt mało. Bardzo ważna jest środowiskowa pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna stanowiąca pierwszą linię, i niekoniecznie muszą to być lekarze. Chodzi o to, aby zaangażować wszystkich specjalistów, o stworzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci, młodocianych, dla rodzin (opiekunów).

Konieczny jest wzrost świadczeń środowiskowych. „To jest ta pierwsza linia udzielająca pomocy” – powiedziała prof. Małgorzata Janus-Kozik. Szpital dla młodego człowieka powinien być ostatecznością.

Reforma zakłada wzrost liczby poradni psychologiczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży bez pomocy lekarza psychiatry. W tym celu powstała nowa specjalizacja z ochrony zdrowia – terapeuta medyczny dzieci i młodzieży.

Dyrektor Dorota Olczyk z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiając stan pracy nad reformą psychiatrii, podkreśliła konieczność zwrócenia większej uwagi na problemy psychiczne dzieci w wieku przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Konieczna jest też współpraca z Ministerstwem Edukacji.

Zwiększeniu liczby specjalistów sprzyjać ma możliwość umorzenia kredytu na specjalizację z psychiatrii dziecięcej w zamian za zobowiązanie 10-12-letniej pracy w sektorze publicznym i dodatek do pensji w wysokości 700 zł.

REFORMA PSYCHIATRII OSÓB DOROSŁYCH

Podstawowym celem reformy jest deinstytucjonalizacja leczenia pacjentów psychiatrycznych, aby zapewnić im leczenie najbliżej miejsca zamieszkania. Takim rozwiązaniem ma być tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego przy szpitalach specjalistycznych (funkcjonuje już 40 takich ośrodków, a w najbliższym czasie ma powstać kolejne 34), aby uniknąć stygmatyzacji pacjentów. Ważnym aspektem reformy jest zwiększenie leczenia środowiskowego poza szpitalem psychiatrycznym oraz zwiększenie leczenia ambulatoryjnego, na co zwróciła uwagę Anna Depukat – kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głos w dyskusji zabrał również prof. Jerzy Samochowiec, podkreślając przełomowe znaczenie wprowadzanych rozwiązań dla postrzegania leczenia psychiatrycznego w kontekście społecznym.

Ważną sprawą jest również uregulowanie kwestii prawnych, stąd proponowane zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (dotyczące np. użycia elektrowstrząsów).

Pacjent psychiatryczny to z reguły pacjent długoterminowy, wymagający natychmiastowej opieki. Reforma psychiatrii ma za zadanie umożliwienie udzielenia jak najszybszego wsparcia przez profesjonalistów – psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów i lekarzy, skrócenie czasu oczekiwania na kolejną wizytę w ośrodku specjalistycznym. Ma też zapewnić równy dostęp pacjentów do psychiatrycznej opieki medycznej w całym kraju, niezależnie od regionu czy miejsca zamieszkania (miasto, wieś) i ich lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Za kwestie organizacyjne Zjazdu odpowiadała firma Grupa Conway, której zespół już od ponad 20 lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń dla środowiska medycznego. Działania organizacyjne Grupy Conway zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, co skutkowało dużym sukcesem organizacyjnym 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich. Prezes Grupy Conway Pan Łukasz Grześkowiak potwierdził, że Zjazd był dużym wyzwaniem organizacyjnym, z którego „wywiązaliśmy się zgodnie z oczekiwaniem Towarzystwa” i „w przyszłości Grupa Conway będzie do dyspozycji w kwestii organizacji szkoleń dla środowiska polskich psychiatrów”.

Materiały prasowe organizatora.

/

# # #

OGŁOSZENIA I REKLAMY

The gallery was not found!

OSTATNIO DODANE

Zaproszenie: Warszawskie Spotkania Psychiatryczne

Wspólnie z Komitetem Naukowym członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji  Warszawskie Spotkania Psychiatryczne 6-8 czerwca 2024 rokuHotelu...

Terapia dopasowana do dziecka daje najlepsze efekty

Terapia środowiskowa jest szybkim i skutecznym sposobem na to, by pomóc rosnącej grupie dzieci bez diagnozy psychiatrycznej, ale...

Początki motoryzacji w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii

Jacek Bomba Siedziba Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewne niebawem znajdzie się przy ulicy Marii Orwid, w kompleksie...

Kiedy pacjent mówi NIE

Karolina Olas-Dróżdż Podążając w kierunku wspomnień związanych z rezydenturą, sięgnęłam po te najbardziej przeżyte emocjonalnie. Wiadomo, zapadają w pamięci...