Nagrody Beautiful Brain Award zostały przyznane po raz pierwszy

Date:

Share post:

1 kwietnia 2023 zakończyła się pierwsza edycja I Polskiego Kongresu Neurologii i Psychiatrii. Zgormadzeni w Hotelu Sheraton w Warszawie neurolodzy i psychiatrzy w ciągu dwóch dni wysłuchali ponad 34 wykładów stanowiących szeroką, multidyscyplinarną platformę wymiany najnowszych doniesień naukowych dotyczących chorób mózgu, nowych strategii farmakologicznych, ale także wzajemnych osobistych spotkań w kuluarach przedstawicieli neuronauk.

Doceniając ponad stuletni dorobek polskich psychiatrów i neurologów, wiedzę jako wnieśli do światowej bazy neuronauk, w pierwszym dniu Kongresu, wybitnym postaciom polskiej neurologii, psychiatrii, ale także mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu wręczono nagrody Beautiful Brain Award.

W kategorii Neurologia nagrodę Beautiful Brain Award otrzymał profesor Zbigniew Stelmasiak. Profesor Stelmasiak naukowe życie związał z Akademią Medyczną w Lublinie, przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w Katedrze i Klinice Neurologii w Lublinie. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Profesor Stelmasiak jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: Medical Science Monitor, BrainLINC, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Neurologia praktyczna. Autor oraz współautor ponad 250 publikacji i ponad 500 abstraktów, prezentacji podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Wiodący wkład w dziedzinie neuronauk wniosły badania nad zastosowaniem kladrybiny w chorobach neurologicznych – w stwardnieniu rozsianym.

W kategorii Psychiatria nagrodę Beautiful Brain Award otrzymał profesor Andrzej Cześnikiewicz, który przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w Klinikach Psychiatrii w Lublinie i Białymstoku. Obecnie pracuje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, doktorskich oraz opiekun licznych prac habilitacyjnych, a także recenzent wielu postępowań habilitacyjnych, profesorskich oraz tzw. super recenzji. W 1999 roku uzyskał tytuł dr habilitowanego nauk medycznych za pracę pod tytułem: Językowy wymiar przewlekłej schizofrenii. To właśnie badania i publikacje w zakresie zaburzeń językowych w schizofrenii są największym osiągnięciem polskiej neuronauki w tym zakresie i to właśnie dzięki badaniom prof. Andrzeja Czernikiewicza.

W kategorii Media za zaangażowanie w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu w przestrzeni publicznej nagrodę przyznano redakcji TVN24. Nagrodę w imieniu redakcji odebrała Pani Brygida Grysiak, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24.

TVN24 od wielu lat poświęca znaczną część swojego czasu antenowego tematom związanym z ochroną zdrowia. Świadczą o tym rozliczne publikacje, w których szeroko i systemowo, często również krytycznie, omawiane są współczesne wyzwania stojącą przed polską psychiatrią i neurologią. Złotym standardem redakcji jest informowanie o dostępnej pomocy. Każdy materiał dotyczący zdrowia psychicznego zawiera numery telefonów zaufania i infolinii niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych. Wśród publikacji TVN24 warto na pewno wskazać cykl TVN24 GO Depresja Systemu. Jest on odpowiedzią na dramatyczne doniesienia o stale rosnącej liczbie samobójstw wśród najmłodszych Polaków. Tematy związane z podnoszeniem świadomości Polaków i profilaktyką samobójstw są regularnie podejmowane zarówno w codziennych programach informacyjnych, takich jak Fakty TVN czy magazyn Polska i Świat, jak i w przekrojowych reportażach w programie Czarno na białym.

Kongres Neurologii i Psychiatrii odbył się pod patronatem profesor Agnieszki Słowik, krajowego konsultanta ds. neurologii oraz profesora Piotra Gałeckiego, krajowego konsultanta ds. psychiatrii. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Kongresu.

Zdjęcie: archiwum Organizatorów Kongresu

OSTATNIO DODANE

Zaproszenie: Warszawskie Spotkania Psychiatryczne

Wspólnie z Komitetem Naukowym członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji  Warszawskie Spotkania Psychiatryczne 6-8 czerwca 2024 rokuHotelu...

Terapia dopasowana do dziecka daje najlepsze efekty

Terapia środowiskowa jest szybkim i skutecznym sposobem na to, by pomóc rosnącej grupie dzieci bez diagnozy psychiatrycznej, ale...

Początki motoryzacji w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii

Jacek Bomba Siedziba Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewne niebawem znajdzie się przy ulicy Marii Orwid, w kompleksie...

Kiedy pacjent mówi NIE

Karolina Olas-Dróżdż Podążając w kierunku wspomnień związanych z rezydenturą, sięgnęłam po te najbardziej przeżyte emocjonalnie. Wiadomo, zapadają w pamięci...