Od Naczelnego (26)

Date:

Share post:

Tomasz Szafrański

Drodzy Czytelnicy!

Wstępniaki od jakiegoś czasu powstają w nocy poprzedzającej wysłanie kolejnego numeru Psychiatry do druku. Tak jest także tym razem. Jeszcze miesiąc temu nie myślałem, że będę go pisał. Ale piszę, bo jest dobrze. W tle muzyka z płyty, którą warto znać, o której napisał dla Was niezawodny Mirek Sukiennik. W piekarniku posiłek pasterza według przepisu psychiatrii krakowskiej Jacka Bomby. W kieliszku Zinfandel, który lubią felietoniści. Za oknem już jesień. W głowie echa Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które kilka godzin temu zakończyło się w sali wykładowej Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie.

Ustępująca Prezeska Towarzystwa Agata Szulc z dumą opowiadała o sukcesach swojej kadencji: współorganizacji Kongresu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Warszawie, który zgromadził rekordową liczbę 4500 uczestników; udział w tworzeniu europejskich i krajowych wytycznych dotyczących rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych, wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej, działania edukacyjne, działania na rzecz reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, wreszcie aktywne działania komunikacyjne i wizerunkowe, które koordynował Sławek Murawiec.

Rodryg Reszczyński, ustępujący skarbnik Towarzystwa – swoją drogą, w brawurowy i pełen humoru sposób przewodniczący Walnemu Zgromadzeniu – przedstawił dobrą kondycję finansową Towarzystwa, dodając jednak łyżkę dziegciu dotyczącą systematycznego spadku liczby osób opłacających składki członkowskie. Obecnie, takich członków Towarzystwa jest około 2500, co oznacza spadek o 500 osób od poprzedniego Zjazdu w Katowicach. Zaniepokojenie słabnącym zainteresowaniem przynależenia do PTP wśród młodych psychiatrów wybrzmiało równie mocno w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

Jerzy Sobański prezentował dokonania Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, w tym rosnącą rangę czasopism naukowych PTP (Psychiatria Polska osiągnęła obecnie wskaźnik Impact Factor = 1,31).

W czasie dyskusji Andrzej Cechnicki przypomniał o niezwykle ważnych wydarzeniach z tej kadencji – dwóch Kongresach Zdrowia Psychicznego (naszym czytelnikom nie musiał przypominać, bo byliśmy patronem medialnym wydającym gazetę kongresową „Piękny Umysł”) oraz o powołaniu Marka Balickiego na Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii.

Delegaci Walnego Zgromadzenia podjęli uchwałę o przystąpieniu PTP do Polskiej Rady Mózgu oraz przyjęli istotne zmiany w statucie towarzystwa.

W emocjonującym głosowaniu na Prezesa-Elekta PTP (kadencja 2022-2025) starła się dwójka naszych autorów: Dominika Dudek i Sławek Murawiec. Dominika Dudek wygrała „o włos” stosunkiem głosów 43:40. Poza tym do Zarządu Głównego nowej kadencji wybrano: Joannę Rymaszewską (Wiceprezes), Janusza Heitzmana (Wiceprezes), Adama Wichniaka (skarbnik), Tomasza Szafrańskiego (sekretarz), Małgorzatę Janas-Kozik, Sławomira Murawca, Macieja Matuszczyka, Przemysława Bieńkowskiego oraz Łukasza Cichockiego.

Nowy Prezes PTP Jerzy Samochowiec w swoim wystąpieniu powiedział o swojej wizji modernizacji i profesjonalizacji Towarzystwa – przecież za rok będziemy świętowali stulecie utworzenia PTP!

Redaktor Naczelny

Tomasz Szafrański

CZYTAJ RÓWNIEŻ

OSTATNIO DODANE

Pejzaże (Anna Netrebko i Reszta Świata)

Bogusław Habrat Ostatni felieton na tyle poruszył Naczelnego, że wysyłając mnie na festiwal o pretensjonalnej nazwie „Pejzaże” nie tylko...

Cel i logika leczenia psychiatrycznego

Łukasz Święcicki Przyznaję się bez bicia. Znowu sięgnąłem do Clausewitza (proszę zauważyć, że te dwa zdania się rymują, jeśli...

Co nas kształci, a co kształtuje?

Agata Todzia-Kornaś Kiedy podejmowałam decyzję o rezydenturze, psychiatria nie była tak popularnym kierunkiem jak teraz. Mogę nawet powiedzieć, że...

O samotności i osamotnieniu. Dlaczego samotność jest czasami potrzebna?

Luiza Kula | Asystentka Zdrowienia w CZP w Myślenicach, Członek Akademii Liderów Cogito W dobie nadmiernej ilości kontaktów samotność jest...