XX Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne

Date:

Share post:

Beata Galińska-Skok, Kacper Łoś, Justyna Sołowiej-Chmiel, Wiktor Orlof, Rafał Marecki  

W dniach od 11 do 13 stycznia 2024 r. w Białowieży odbyły się Dwudzieste Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne, które, jak co roku, zgromadziły rzeszę zainteresowanych osób, w tym wybitnych specjalistów w zakresie psychiatrii, neurologii, seksuologii, psychoterapii i innych dziedzin. W tym roku prelegenci dyskutowali o przyszłości – o tym, w jakim kierunku podąża rozwój psychiatrii w związku ze zmianami, które czekają całe społeczeństwo. Te jubileuszowe warsztaty psychiatryczne dostarczyły nam ogromną ilość wiedzy, zaskoczyły dużą ilością śniegu i onieśmieliły obecnością żubrów! Wiele osób, jadąc zaśnieżoną trasą, zwróciło uwagę na stojące przy drodze stado tych największych w Europie ssaków lądowych. Konferencja została zorganizowana przez Grupę Conway z Poznania i objęta patronatem naukowym przez Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z siedzibą w Choroszczy, Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Klinikę Psychiatrii WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystej inauguracji, Komitet Naukowy, reprezentowany przez prof. dr hab. med. Agatę Szulc, dr hab. med. Beatę Galińską-Skok oraz prof. dr. hab. med. Napoleona Waszkiewicza, powitał przybyłych prelegentów i gości, odczytując również list napisany przez prof. dr. hab. med. Andrzeja Czernikiewicza, który tym razem, mimo nieobecności, towarzyszył nam sercem.
Pierwszego dnia konferencji, poza doniesieniami dotyczącymi leczenia schizofrenii czy też ciekawej koncepcji szczepionki na depresję, niezwykle interesujący i odkrywczy okazał się wykład profesora Napoleona Waszkiewicza, pt.: „Przepowiadanie przyszłości, szeptuchy, a psychiatria”, w którym połączył wiedzę naukową z kulturą Podlasia i przedstawił ją w sposób nieoczywisty, inspirując do pogłębienia poruszonej tematyki. Zebrał ciekawe dane statystyczne, wskazując m.in., iż na Podlasiu jest około 30 osób (spośród 38 osób w całej Polsce), zajmujących się znachorstwem, co było zaskoczeniem nawet dla rodowitych mieszkańców ziemi podlaskiej. Wykładowcy wprowadzili nas również w tematykę przyszłości zdrowia publicznego, szpitalnictwa psychiatrycznego, leczenia uzależnień, psychiatrii środowiskowej oraz programów lekowych. Po wystąpieniach prelegentów, uczestnicy zostali zaproszeni na biesiadę przy ognisku i regionalnych przyśpiewkach, zyskując w ten sposób okazję do integracji oraz skosztowania potraw, z których słynie podlaska kuchnia.

A drugi dzień konferencji od samego rana wypełniony był licznymi warsztatami, spośród których każdy znalazł coś dla siebie, chociaż jak co roku największym wyzwaniem był ich wybór. Tematyka obejmowała m.in. używanie substancji psychoaktywnych, cechy dwubiegunowości a funkcjonowanie pracowników korporacji finansowych, leczenie psychiatryczne pacjenta obciążonego kardiologicznie, wymioty psychogenne, sztuczną inteligencję, związki wiary i psychiatrii, kompleksowy model opieki w psychiatrii wieku rozwojowego.

Jedną z pierwszych prelegentek była lek. Olga Płaza, która przedstawiła problematykę ADHD u osób dorosłych. Okazuje się, iż jest to rozpoznanie bardzo niedocenione i coraz częściej identyfikowane nie tylko u dzieci. Co ciekawe, badania wskazują na silne powiązania między ADHD u osób dorosłych oraz otyłością, zaburzeniami snu, astmą, migreną i celiakią. Poza problematyką depresji, schizofrenii, coraz częściej manifestujących się zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, dużą popularność zyskała tematyka seksuologiczna, którą poruszyli dr n. med. Justyna Sołowiej oraz lek. Wiktor Orlof w swoim wystąpieniu, pt.: „Ciemna strona seksu – uzależnienie od masturbacji, pornografii, seksoholizm”. Warsztaty w tym obszarze zgromadziły pełną salę zainteresowanych, którym zaprezentowano zaskakujące statystyki i wagę problemu, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność profesjonalnej i kompetentnej psychoedukacji w tym zakresie, z uwagi na niedocenianie problemu, zwłaszcza przez rodziców. Prelegenci, opierając się na wiedzy naukowej oraz doświadczeniu praktycznym, przedstawili najnowsze zjawiska i terminologię trendów w seksuologii, czego efektem były liczne zapytania i rozmowy w kuluarach. Decydując się na udział w warsztatach dr n. med. Kacpra Łosia i lek. Piotra Lorkiewicza pt.: „Jaka czeka nas przyszłość? – analiza dostępnych mass mediów” dowiedzieliśmy się, jak ogromna ilość bodźców dociera do nas z telefonów komórkowych oraz internetu. Mieliśmy okazję przekonać się, jaką ilość czasu dziennie sami spędzamy w popularnych aplikacjach. Podjęliśmy dyskusję dotyczącą możliwości ograniczenia aplikacji zwłaszcza wśród młodych osób.

Drugi dzień konferencji zwieńczyły wykłady. Dr hab. Sławomir Murawiec w wykładzie pt.: „Ekopsychiatria – ponad farmakologią” uświadomił nam wagę natury i śpiewu ptaków, a także tzw. „zielonych recept” dla zdrowia psychicznego. Prof. Alina Borkowska przedstawiła nowe możliwości diagnozy i terapii zaburzeń czynności mózgu u pacjentów psychiatrycznych. Prof. Adam Wichniak przybliżył zmiany w diagnozie i terapii bezsenności. Dr hab. Beata Galińska-Skok w prezentacji pt. „Joga – przyszłość immunomodulacji” zobrazowała w sposób nowatorski wpływ jogi na ogólną kondycję człowieka. Dr hab. Beata Konarzewska zaprezentowała wykład pt.: „Psychodeliki – psychiatria przyszłości. Wnioski ze współczesnych badań”, który to, podparty światowymi badaniami naukowymi i doniesieniami o pożądanych efektach, przełamuje tabu związane z pejoratywnym rozumieniem wpływu psychodelików na zdrowie psychiczne, inspiruje do pogłębiania wiedzy w tym temacie i zachęca do udoskonalania metod leczenia. Po intensywnym dniu szkoleniowym, uczestnicy warsztatów spotkali się na uroczystej kolacji, przy akompaniamencie występującego na żywo zespołu „Whitestok”.

Ostatniego, trzeciego dnia konferencji, dr n. med. Katarzyna Simonienko zaprosiła zainteresowanych na warsztaty plenerowe z lasoterapii, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Pomimo wczesnej godziny, siarczystego mrozu oraz dużej ilości świeżego śniegu, w warsztatach lasoterapii uczestniczyło ponad 60 osób! Elementy odczuwania świata poprzez zmysły węchu i dotyku wprowadziły nas w stan pełnej uważności. Umiejętność bycia tu i teraz, połączona z eksploracją Puszczy Białowieskiej, okazała się niesamowitym doświadczeniem.

Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne perfekcyjnie spajają aspekty biologiczne i humanistyczne psychiatrii. Społeczność, która wytworzyła się wokół konferencji przez te wszystkie lata kreuje prawdziwie swojską atmosferę, co pozwala na dbanie również o swoje zdrowie psychiczne.

Zdjęcie: Uczestnicy warsztatu plenerowego „Lasoterapia”. Foto: Sławomir Murawiec

OGŁOSZENIA I REKLAMY:


Kwartalnik Psychiatra 44 (1/2024)
Zdjęcia w serwisie: awww.123rf.com, archiwa autorów i redakcji

OSTATNIO DODANE

Początki motoryzacji w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii

Jacek Bomba Siedziba Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewne niebawem znajdzie się przy ulicy Marii Orwid, w kompleksie...

Kiedy pacjent mówi NIE

Karolina Olas-Dróżdż Podążając w kierunku wspomnień związanych z rezydenturą, sięgnęłam po te najbardziej przeżyte emocjonalnie. Wiadomo, zapadają w pamięci...

Intuicja

Jadwiga Myrtiluk Ostatnio bardzo często natrafiam na wyrażenie „dbać o siebie”, odmieniane przez wszystkie przypadki. Objaśniane, definiowane, będące hiperlinkiem...

„List otwarty” do młodych psychiatrów w sprawie pacjentów kłócących się o telewizor.

Przeczytałem w ostatnim numerze „Psychiatry”, jak zwykle, rubrykę „Rezydencja” i po raz kolejny znalazłem w niej wzmiankę o...