Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w Warszawie

Date:

Share post:

Artur Reginia i Jerzy Samochowiec

| Katedra i Klinika Psychiatrii PUM Szczecin

W dniach 6-9 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbył się kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Po raz pierwszy w historii zorganizowany w Polsce, przyciągnął najwyższą jak dotychczas liczbę uczestników, było ich ponad 4300. Gośćmi kongresu byli psychiatrzy, psychologowie oraz inne osoby związane z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pochodzili oni głównie z krajów europejskich, choć nie zabrakło uczestników z najodleglejszych zakątków świata. W sumie delegaci na Zjazd reprezentowali 105 krajów świata!

Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt licznego przybycia uczestników z Polski oraz lekarzy szkolących się w dziedzinie psychiatrii. Zjazdowi przewodniczyli prof. Silvana Galverisi – przewodnicząca EPA, prof. Philip Gorwood – prezes-elekt EPA, prof. Agata Szulc – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz prof. Jerzy Samochowiec – prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pierwszy Polak we władzach EPA, będący jednocześnie współprzewodniczącym Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Wykładowcami byli z kolei czołowi badacze z całego świata.

Tematy sesji plenarnych, sympozjów, warsztatów oraz innych aktywności, skupiały się wokół wyzwań, jakie czekają europejską i światową psychiatrię w najbliższych latach. Szeroko omówiono zmieniającą się strukturę opieki psychiatrycznej, uwzględniającą w coraz większym stopniu opiekę środowiskową, potrzebę „wkroczenia w środowisko pacjenta”, oraz odejście od modelu instytucjonalnego. Bogate i różnorodne doświadczenia w zakresie organizacji opieki psychiatrycznej były żywo dyskutowane przez uczestników. Kolejnym ważnym tematem poruszonym w czasie sesji i warsztatów, były problemy diagnostyki chorób psychicznych, w szczególności identyfikowania osób zagrożonych psychozą oraz we wczesnych stadiach choroby psychicznej. Zainteresowaniem cieszyły się sesje dotyczące zastosowania wirtualnej rzeczywistości w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi, dające możliwość nowocześniejszej i skuteczniejszej terapii. Nie zabrakło także warsztatów umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności ułatwiających pracę z pacjentem, umiejętności prowadzenia badań naukowych.

W trakcie kongresu, Prezes Elekt PTP profesor Jerzy Samochowiec został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Głównej Komitetu Sterującego 44 Towarzystwami Psychiatrycznymi (Steering Council National Psychiatric Associations) EPA. Przewodniczącym został prof. Simavi Vahip reprezentujący Tureckie Towarzystwo Psychiatryczne a sekretarzem prof. Bernardo Carpiniello reprezentujący Włoskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wszyscy trzej mieli poparcie swojego krajowego stowarzyszenia i są aktywnymi członkami Rady NPA. Okres mandatu Komitetu Sterującego rozpocznie się 6 kwietnia 2019 r. i zakończy się w 2021 r. Rolą prac NPA EPA jest koordynowanie prac i współdziałanie w zakresie interesów psychiatrii: nauczania, sposobów leczenia, ale i jej postrzegania, walka ze stygmatyzacją.

W europejską perspektywę poprawy sytuacji opieki psychiatrycznej włączy się aktywnie nowo wybrana do Zarządu Głównego EPA prof. Agata Szulc – Prezes PTP.

Młody polski psychiatra Tomasz Gondek wybrany w EPA do Early Career Psychiatrists Committee (ECPC).

Pomorski Uniwersytet Medyczny reprezentowali pracownicy Katedry i Kliniki Psychiatrii. Wielu z nich to aktywni członkowie PTP, którzy otrzymali dofinansowanie z Zarządu Głównego PTP na opłatę zjazdową, aby móc zaprezentować swoje badania naukowe na forum europejskim. Słowa podziękowania dla dr Tomasza Szafrańskiego, który perfekcyjnie przeprowadził trudny proces selekcji i rekrutacji kandydatów!

Niektórzy z nich brali aktywny udział w wykładach i dyskusjach, inni przedstawiali doniesienia zjazdowe i prezentowali przygotowane postery. Wokół roli procesów zapalnych, komórek macierzystych, zmian strukturalnych CUN w chorobach psychicznych skupili się: prof. Jerzy Samochowiec, prof. Jolanta Kucharska-Mazur, dr Artur Reginia, lek. Piotr Podwalski, lek. Krzysztof Rudkowski i lek. Katarzyna Waszczuk. Z kolei lek. Agata Bąba-Kubiś oraz Paweł Liśkiewicz przedstawili wstępne wyniki badań mikroflory jelitowej chorych na schizofrenię i zaburzenia depresyjne. Ciekawy poster dotyczący wykorzystania technik wirtualnej rzeczywistości w terapii schizofrenii przygotował lek. Tomasz Skoneczny, a mgr Katarzyna Rek-Owodziń została wyróżniona za pracę pod tytułem: The effectiveness of Metacognitive Training for Psychosis (MTC) in the ultra-high risk group (UHR). Dr Anna Michalczyk przedstawiła pracę dotyczącą polimorfizmów genetycznych u osób z uzależnieniem od alkoholu. Dr Monika Mak i dr Ernest Tyburski skupili się na neuropsychologii. Ponadto przedstawiono różnorodne prace dotyczące aspektów psychologicznych, psychoseksuologicznych (mgr Zofia Lebiecka, lek. Piotr Łażewski-Banaszak, dr Jacek Kurpisz). Mimo, że każdy dzień był bardzo intensywny, nie zabrakło energii, aby spotkać się wieczorem i kontynuować wspólne spędzanie czasu.

Kolejny zjazd Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odbędzie się w przyszłym roku w Madrycie. Mamy nadzieję, że będzie równie udany jak ten w Warszawie.

/

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

CZYTAJ RÓWNIEŻ

OSTATNIO DODANE

Pejzaże (Anna Netrebko i Reszta Świata)

Bogusław Habrat Ostatni felieton na tyle poruszył Naczelnego, że wysyłając mnie na festiwal o pretensjonalnej nazwie „Pejzaże” nie tylko...

Cel i logika leczenia psychiatrycznego

Łukasz Święcicki Przyznaję się bez bicia. Znowu sięgnąłem do Clausewitza (proszę zauważyć, że te dwa zdania się rymują, jeśli...

Co nas kształci, a co kształtuje?

Agata Todzia-Kornaś Kiedy podejmowałam decyzję o rezydenturze, psychiatria nie była tak popularnym kierunkiem jak teraz. Mogę nawet powiedzieć, że...

O samotności i osamotnieniu. Dlaczego samotność jest czasami potrzebna?

Luiza Kula | Asystentka Zdrowienia w CZP w Myślenicach, Członek Akademii Liderów Cogito W dobie nadmiernej ilości kontaktów samotność jest...