Nagrody Zarządu Głównego PTP 2022

Date:

Share post:

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagród w 2022 roku:
– im. Wojciecha Moczulskiego,
– im. Stefana Ledera,
– im. Andrzeja Piotrowskiego,
– im. Marii Pałuby.

Wręczenie Nagród Zarządu Głównego PTP jest zaplanowane w czasie
47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi 8-11 czerwca 2022 

Nagroda im. Wojciecha Moczulskiego
jest przyznawana za wybitne walory rozprawy doktorskiej z dziedziny psychiatrii członkowi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który obronił pracę doktorską w okresie od 25 września 2019 do 28 lutego 2022 roku.

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć autor, promotor lub jeden z recenzentów rozprawy doktorskiej.
Do wniosku muszą być dołączone: 2 recenzje rozprawy doktorskiej, 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej, kopia zaświadczenia z uczelni o nadaniu stopnia doktora, zaświadczenie z właściwego Oddziału o członkostwie PTP.
Wniosek należy nadesłać elektronicznie na adres: ptp@psychiatria.org.pl

Oraz (1 egzemplarz rozprawy doktorskiej) pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Komisja Nagród
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Nagroda im. Andrzeja Piotrowskiego

Nagroda im. Andrzeja Piotrowskiego
ma na celu wyróżnienie osób lub zespołów szczególnie zasłużonych w rozwoju środowiskowych form leczenia i opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Polsce.

Kandydatury do nagrody mogą być zgłaszane są przez Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i członków Zarządu Głównego PTP do Zarządu Głównego.
Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie i zawierać opis osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich korzyści dla pacjentów i ich rodzin. Wniosek powinien zawierać opinię lokalnych stowarzyszeń pacjentów i ich rodzin.
Wniosek należy nadesłać elektronicznie na adres: ptp@psychiatria.org.pl

Oraz pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Komisja Nagród
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Nagroda im. Marii Pałuby

Nagroda im. Marii Pałuby
jest przyznawana dla osoby z osiągnięciami w dziedzinie arteterapii w psychiatrii.

Kandydatury do nagrody mogą być zgłaszane do Komisji Nagród PTP przez członków PTP, Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i Komisji PTP, jak również inne osoby profesjonalnie zaangażowane w pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wniosek o przyznanie Nagrody zgłaszany jest na piśmie i powinien zawierać opis osiągnięć kandydata w dziedzinie arteterapii.
Wniosek należy nadesłać elektronicznie na adres: ptp@psychiatria.org.pl

Oraz pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Komisja Nagród
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Nagroda im. Stefana Ledera

Nagroda im. Stefana Ledera
ma na celuwyróżnienie prac badawczych i projektów (terapeutycznych, organizacyjnych itp.) z dziedziny psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu poszerzenie jej społecznego zasięgu.

Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Wniosek należy nadesłać na adres:
Sekretariat Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź
e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com

Zgłoszenia wniosków do wszystkich nagród przyjmujemy do 1 marca 2022 roku.

Regulaminy Nagród są dostępne w zakładce Komisji Nagród na stronie PTP – https://psychiatria.org.pl/

Dodatkowych informacji udziela przewodniczący komisji PTP ds. Nagród – kol. Tomasz Szafrański
e-mail: doktorszafranski@gmail.com

OSTATNIO DODANE

Zaproszenie: Warszawskie Spotkania Psychiatryczne

Wspólnie z Komitetem Naukowym członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji  Warszawskie Spotkania Psychiatryczne 6-8 czerwca 2024 rokuHotelu...

Terapia dopasowana do dziecka daje najlepsze efekty

Terapia środowiskowa jest szybkim i skutecznym sposobem na to, by pomóc rosnącej grupie dzieci bez diagnozy psychiatrycznej, ale...

Początki motoryzacji w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii

Jacek Bomba Siedziba Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewne niebawem znajdzie się przy ulicy Marii Orwid, w kompleksie...

Kiedy pacjent mówi NIE

Karolina Olas-Dróżdż Podążając w kierunku wspomnień związanych z rezydenturą, sięgnęłam po te najbardziej przeżyte emocjonalnie. Wiadomo, zapadają w pamięci...